Education outreach – interview Frederik Uldall

During the past 15 years Frederik has been interviewed approx. 20 times by primary school-, high school-, and university students.

These conversations have mainly revolved around themes like: life in the universe, UAPs AKA UFOs, Near-Death Experiences, and the question of consciousness surviving bodily death.

If you are a student or a group of students and you would like input to your assignment or temauge please feel free to contact Frederik.

The interview will be in Danish or English.

The chosen subject will be discussed from several angles and the students will be encouraged to reflect and to form their own opinions.

Information in Danish

Frederik Uldall kan kontaktes af elever/studerende/undervisere i folkeskolen, gymnasiet, HF og på videregående uddannelser i forbindelse med opgaver om nærdødsoplevelser, “liv i rummet” og UFOer .

Elever/studerende kan få en diskussionsstimulerende samtale med Frederik, hvor der fokuseres på udvalgte temaer. Der er også mulighed for et interview med Frederik, hvor eleverne har forberedt en række spørgsmål.

Uanset hvordan emnet/emnerne gribes an lægges der vægt på, at eleverne/de studerende inspireres til at indsamle information. Endvidere er det væsentligt, at de opmuntres til at diskutere med hinanden og at de trænes i at danne deres selvstændige mening.

Frederik kan eventuelt besøge uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet. Men her opkræves der som regel et honorar og besøget vil normalt være uden for almindelig arbejdstid.

Carsten Güllich-Nørby skriver i en lektørudtalelse om Frederik Uldalls bog “Liv i universet – besøger det os?“:

“Bogen er oplagt til opgaver fra og med folkeskolens ældste klasser.”

Frederik er siden 2007 blevet interviewet af ca. 20 elevgrupper. Især i forbindelse med temauger på folkeskoler.

Eksempel. Frederik blev interviewet i forbindelse med den skriftlige del af nedenstående.

Model af Kepler 62-systemet.
Freja, Julie og Dagmar (8. klasse)
Model af Jupiter med månen Europa.
Freja, Julie og Dagmar (8. klasse)